Bästa medlemmar,

Säsongen är över och nu växlar vi upp – vår framtida vision och ambition är att…
Ullna Golf & Country Club ska erbjuda den bästa golfupplevelsen och den mest välrenommerade golfanläggningen i Norden vad gäller bandesign, kvalité, tillgänglighet och service för medlemmar och gäster.

Ullna Golf & CC erbjuder redan idag ett högt medlemsvärde, en golfupplevelse i särklass genom att säkerställa finansiell stabilitet i kombination med högsta kvalitet, tillgänglighet på såväl bana som service och övriga faciliteter. Banans layout, standard och läge vid Ullnasjön är faktorer som gett och fortsätter ge Ullna Golf & CC hög ranking. Andra profilerande och unika egenskaper är vårt historiska arv, fantastiska träningsmöjligheter året runt samt en restaurang- och klubbatmosfär som andas kvalitet, engagemang och kunskap. Varje liten detalj bidrar till att skapa en helhetsupplevelse av högsta klass.

Vi har kommit långt men vår ambition är högre än så… Vi vill höja kvalitén på banan ytterligare, öka tillgängligheten för medlemmarna och stärka både aktievärde och medlemsvärde.

Vi har nu summerat golfsäsongen 2020 och vi är relativt nöjda trots knepiga Covid-19-tider – men vi konstaterar att det har spelats alltför många ronder på vår bana vilket omöjliggör att hålla den höga kvalitet som vi eftersträvar. Mängder av uppslagna torvor och knapphändigt lagade nedslagsmärken har skapat problem under flera säsonger, för Ullna är inte byggd för att ”gå fullt” från morgon till kväll.

Vi har en väldigt vacker och bra golfbana med hög kvalitet – men för att höja vår kvalitet ytterligare och för att kunna öka tillgängligheten måste vi minska antalet spelade ronder på banan.

Ekvationen är enkel, färre spelade ronder ger direkt både bättre tillgänglighet och högre kvalitet. Styrelsen har därför bestämt att höja priset på greenfee och företagsgolf kommande säsong rejält, samtidigt som vi höjer årsavgiften för A- och B-units. Utöver detta kommer endast våra A-units och ett fåtal utvalda samarbetspartners ha möjlighet att boka events på Ullna.

Covid-19 har medfört att det spelats fler ronder än någonsin i Ullnas snart 40-åriga historia. Vi medlemmar och våra inbjudna gäster (gäst-till-medlem) har lagt beslag på drygt 80% av det totala antalet spelade ronder på klubben (resterande knappt 20% är greenfee & företagsgolf). Varje medlem har i snitt spelat drygt 40% fler rundor än någonsin tidigare – och vi har dessutom tagit med/bjudit in drygt 50% fler gäster (gäst-till-medlem). Alla dessa ronder sammantaget gör att vi tvingas konstatera att slitaget på banan är alltför högt.

Ullnas ekonomi
Vi har en god ekonomi idag men då vi nu minskar ner på företagsgolfen och greenfeespelet måste vi kompensera för intäktsbortfallet för att bibehålla en långsiktig finansiell stabilitet. Vi behöver också amortera av de lån vi har sedan ombyggnationen av banan. I samband med detta är det viktigt att vi säkerställer en fortsatt god ekonomi som ger oss förutsättningar att fortsätta utveckla banan och verksamheten.

Avgifter 2021
Avgiftshöjningen för 2021 på 2 500 kr möjliggör dels den reducering av externt spel vi önskar. Dessutom innefattar den även ökade resurser till banans underhåll, investeringar i nya maskiner som bland annat ger oss högre kvalitet i form av hårdare greener, jämnare och hårdare fairways men också betydande resurser till att ytterligare förbättra klubbhusområdet, vägar på banan, fastigheter, miljö i klubbhus, strandlinjer och övrig finish osv. Årsavgiften kommer då att vara 20 000 kr vilken den även förväntas vara säsongerna 2022 och 2023.
Avslutningsvis vill jag passa på att tacka för den gångna säsongen – och ser fram emot att ses 2021.

God Jul & Gott Nytt År!
Johan Hagenfeldt / Styrelsen Ullna Golf AB