OBS! NYTT BANKGIRONUMMER FÖR INBETALNING AV ÅRSAVGIFTERNA

Årsavgiften för 2019 är följande:
– Seniorer 18 400 kr (inklusive 1 500 kr att spendera i restaurangen)
– Juniorer till och med 21 år -50% (8 450 kr)
– Knattar till och med 13 år -75% (4 225 kr)

Barn till aktieinnehavare från 22 år till och med 26 år betalar full senioravgift men behöver ej inneha en aktie. Collagestuderande medlem (elitjunior som representerar Ullna GC) som är 22 år till och med 26 år betalar halv årsavgift.

OBS! Årsfaktureringen sker i början av Januari och skickas via e-mail. Nytt bankgiro som endast är avsett för årsavgifterna (med OCR-nummer): Ullna Golf AB 145 – 5807