Får boka starttid upp till 30 dagar före spel. Max 5 starttider får vara bokade samtidigt (utöver långtidsbokning på helger). Medlemmar har möjlighet att för spel på helger boka en starttid för sig själv och upp till tre gäster hur långt i förväg som helst under säsongen. När starttiden är utnyttjad kan en ny sådan bokas. Starttider bokas säsongen 2020 via Min Golf eller receptionen. Gäst till medlem greenfee är 850 kr.

Får endast boka en boll per dag. Man har dock möjlighet att spela mer än 18 hål per dag genom att utnyttja ej förbokade tider (tom tid). 1:a starttid är kl 07.00.

Gäster kommer också att boka tider och får då betala olika pris för olika starttider. Exempelvis kommer en tid vid lunchtid på lördagar vara dyrare än en kvällstid på tisdagar. Vi arbetar med dynamisk prissättning som används inom många andra branscher, exempelvis hotell- och flygbokningar. Vi ser detta som en stor fördel då vi har ett begränsat utbud med starttider och ständigt strävar efter högsta möjliga tillgänglighet för våra medlemmar och partners.

SÄSONGSÖPPNING
Vi kommer att följa SGF´s rekommendationer gällande coronavirusets spridning vilket bland annat innebär att krattor ej kommer att finnas tillgängliga i bunkrarna. Spelare får jämna till med skor och klubba så gott det går. Våra greenkeepers kommer också att se över bunkrarna oftare än vanligt. Ligger bollen illa så placera bollen – lägesförbättring gäller även i bunker.

Mer information beträffande golfspel i coronatider kommer löpande. Vi informerar dessutom vid incheckningen före spel.

Padelbanorna är öppna!

Vänliga hälsningar,
Receptionen