NU ÄR ALLT KLART FÖR ETT C-UNIT MEDLEMSKAP PÅ ULLNA

Ullna är än en gång först med ett för Golfsverige helt nytt medlemskoncept!
Årsstämman i UGAB respektive Årsmötet i UGC har beslutat att en ny medlemskategori, ”C-unit medlemskap” kopplat till att nyemitterade C-aktier skall inrättas. Antalet C-unit units är begränsat till 25 st.

En C-unitmedlem betalar ett högt pris för aktierna (1 000 000 kronor) men har inga årliga avgifter. Genom försäljning av nyemitterade C-aktier stärker bolaget det egna kapitalet, förbättrar kassaflödet avsevärt och kan lösa återbetalning av medlemslånen som finansierade en del av uppgraderingen/ombyggnaden av Ullnabanan 2011. Medlemslånen skall återbetalas senast 2021.

För att bli C-unit medlem förvärvar man en C-unit bestående av 400 st nyemitterade C-aktier. Priset för en nyemitterad C-unit är 1 000 000 kr.

Som C-unitägare erhåller man:
– Medlemskap i Ullna Golf Club för sig själv samt egna barn upp till och med det år barnet fyller 13 år.
– Spelrätt på Ullna för sig själv samt egna barn upp till och med det år barnet fyller 13 år.
– Guldkort till Ullna Indoor Golf för sig själv så länge som UGAB äger och driver Ullna Indoor.
– En timma med tränare i studion på Ullna Indoor för sig själv.
– 25% rabatt på ordinarie priser på kläder med Ullna GC logotyp.
– Erbjudande att delta i en exklusiv golftävling där inbjudna PRO deltar och med efterföljande middag.
– Ingen årlig avgift betalas till UGAB eller UGC.

En C-unit kan ägas av en juridisk person men en fysisk person skall alltid vara knuten till C-uniten. Om den juridiska personen vill byta den fysiska personen erläggs samma registreringsavgift som gäller för en B-unit som byter spelrättsinnehavare. En C-unit kan överlåtas (säljas) till annan juridisk eller fysisk person.

Låter det intressant?
Skicka ett mail till johan.hagenfelt@ullnagolf.se så skickar vi kompletterande information och handlingar för att teckna en C-unit. Tilldelning av C-unit kommer att ske löpande efter först till kvarn principen.