Tävlingen börjar den 1 Maj och håller på till den 30 September. En eclectic rond kan genomföras i samband med klubbtävling eller Sällskapsrond. (kravet är rond med markör). Anmälningsavgift 150 kr (gäller för hela tävlingen) betalas i samband med tävlingsanmälan i receptionen. Glöm ej skriva upp er på listan med namn och golf-id. Man kan när som helst under säsongen anmäla sig till tävlingen.

Reglerna för eclecticen är slagtävling med handicap, spelaren får själv välja när man vill ”låsa” en score på ett hål, en låst score kan inte ändras. Efter varje speltillfälle där man önskar låsa en score måste ett korrekt ifyllt och signerat scorekort av spelare och markör märkt eclectic lämnas i receptionen där det tydligt är markerat vilket hål och score som ämnar låsas.

Resultatlista kommer finnas på hemsidan och uppdateras var 14:e dag.

Prisutdelning sker i samband med höstavslutningen den sista speldag den 30 September 2015.

Tävlingsansvarig
Johan Fryksenius (johan@movingimage.se)

VÄLKOMNA