HÖSTMÖTE ULLNA GOLF CLUB 2 DEC!

Ullna Golf Club kallar till Höstmöte måndagen den 2 december kl 1900.

Mötet äger rum på Golfpunkten (vilket innebär att Du kan träna i hallen före mötet)!

Möteshandlingar:

Hälsningar och välkommen den 2 december!

John Landborn
Ordförande Ullna Golf Club