INFORMATION INFÖR ÅRSMÖTET – ULLNA GOLF CLUB

Bästa Medlem!
Vår personals, medlemmars och gästers välbefinnande är prioritet ett och vi kommer att följa Folkhälsomyndighetens och RF:s direktiv för hur sammankomster bör bedrivas. Detta innebär att Årsmötet behöver genomföras med vissa restriktioner. Mötet kommer därför att hållas på Ullna Indoor Golf där vi genomför mötet på slaghallens golvyta.

OBS!
För att leva upp till FHM´s direktiv om social distansering och att undvika folksamlingar mer än 50 personer ber vi er medlemmar i Ullna Golf Club som vill delta på Årsmötet att anmäla sig till klubben senast Måndag den 18 Maj klockan 12.00 under adress Ullna Golf Club, Roslagsvägen 36, 184 94 Åkersberga, per telefon 08-514 412 30 eller via e-post under adress emma.sahlen@ullnagolf.se. Kontrollera noggrant att e-postadress är korrekt vid anmälan via e-post.

Vi kommer att kommunicera via mail i så god tid som möjligt huruvida vi behöver göra avsteg från befintlig plan.

Bästa hälsningar,
Ullna Golf Club