Under 2014 utökar vi vår satsning på klubbens juniorer. Följande två möjligheter finns för dig som medlem:

1. Team Ullna

För de tävlingsjuniorer som försöker bli så bra som möjligt genom aktiv träning och spel.

Träning
Ansvarig för träningen är Ludwig Ohlsson, Ullna GC Head Professional, och Ludde kommer att leda gruppträning två pass i veckan på en respektive två timmar. Till detta kommer individuell träning på cirka 20 pass per spelare under året. Ovanstående är baserat på att teamet innehåller max sex spelare. Träningen startar tisdagen den 21 januari.

Under våren kommer ett träningsläger att genomföras i Skåne.

För de spelare som inte redan har löst sin fysträning kommer vi att utnyttja vårt kontaktnät för att erbjuda hjälp med golfrelaterade träningsprogram.

Krav på spelaren

  • Representera Ullna GC i tävlingssammanhang
  • Vara en förebild och representant för Ullna GC
  • Närvara på minst 75% av träningstillfällena
  • Spela minst fem tävlingar utanför Ullna
  • Delta i KM på Ullna
  • Representera Ullna i seriespelet om man blir uttagen

Kostnader
Gruppträning och individuell träning enligt ovan ingår i årsavgiften som juniorerna betalar. För träningslägret i Skåne kommer vi att ta ut en avgift på runt 1.000 kronor.

Bollkort i Golfpunkten kostar 750:- för Ullnas juniorer.

Exempel på träningsvecka under säsong:

Måndag:   Individuell träning
Tisdag:      Gruppträning
Onsdag:    Tävling Onsdagsgolfen
Torsdag:  Gruppträning
Fredag:    Resa till tävling/inspel/egen träning
Lördag:    Tävling/egen träning
Söndag:    Gruppen spelar på banan eller någon annan bana i närområdet

Intresserad av att vara med?
Kontakta Ludde via ludwig.ohlsson@ullnagolf.se  senast 12 december.

2. Övrig juniorträning

För de spelare som inte har Ullna GC som hemmaklubb, eller som inte vill träna och tävla i samma utsträckning som Team Ullna, finns det möjlighet till en timmes gruppträning per vecka med Ludwig Ohlsson. Träningen börjar lördagen den 25 januari och kallelse kommer att skickas ut till de spelare som anmält intresse några dagar före första träningen.

Hälsningar från Ludde!