Bäste medlem!

Nu är rekryteringsarbetet för att tillsätta en ny VD / Klubbdirektör klart!

Det är med stor glädje vi kan informera våra medlemmar att vi nu anställt Johan Hagenfeldt som ny VD/Klubbdirektör fr o m den 1 mars 2014. Johan som just nu avslutar sitt arbete som VD på Bro Hof Slott GC har tidigare själv varit medlem på Ullna.

Hans spontana reaktion när han fick beskedet var ”Jag är eld och lågor inför den här uppgiften, det är verkligen en ära att få arbeta med ett av Sveriges klassiska varumärken inom golfen. Det förpliktigar att få ansvaret för denna fantastiska golfbana. Ullna har en homogen medlemskår som verkligen förstår sig på golf. Jag vet att det finns en enorm stolthet för Ullna och jag kommer göra allt för att svara upp emot denna passion.”

UGAB har varit tydlig med att inte bara tillsätta en ”förvaltare” för Ullna. Ett av huvudsyftena är att ekonomiskt bygga upp Ullna för framtiden, bland annat genom att förbättra lönsamheten för Golfpunkten och Rosenkälla.

I arbetet ingår även att modernisera Ullnas bokningssystem och effektivisera logistik, dagliga rutiner och marknadsföring. ”Färdigställandet” av uppgraderingen skall slutföras och kvalitetsarbetet skall rutinmässigt fastställas.

För alla dessa punkter anser vi att Johan Hagenfeldt kvalificerar sig med sina mycket goda egenskaper.

UGAB’s rekryteringsgrupp bestående av Sven-Eric Berg, Björn Nordberg, Lars Söderblom och David Hamilton har mottagit och bearbetat över 40 ansökningar. Med en noggrant utformad önskeprofil har alla sökanden bedömts och betygsatts. Ett flertal sökanden har intervjuats och till slut återstod en enda person. Namnet presenterades och godkändes enhälligt på UGABs sammanträde den 9 december. Samtidigt informerades UGC genom dess ordförande John Landborn som också gav sitt samtycke.

Lars H Hemmingsson som tidigt förklarade att han efter uppgraderingen ville trappa ner har varit ovärderlig för Ullna. Vi är honom stort tack skyldiga och vi är också tacksamma för att han under en övergångsperiod kommer att vara behjälplig med framför allt den ekonomiska hanteringen. Vi hoppas att förändringen äntligen kommer ge honom lite mer tid att spela golf!

Nedanstående pressrelease (klicka här) kommer inom kort skickas ut till berörda media med flera.

Styrelsen Ullna Golf AB