Den 1 mars 2020 införs nya handicapregler i Sverige!
Få koll på det nya världshandicapsystemet som börjar gälla från 1 mars 2020. I onlineutbildningen lär du dig allt du behöver veta när golfen går över till ett nytt handicapsystem. Utbildningen är tillgänglig för alla och du behöver inte logga in.

https://www.golfspelochtavling.nu