Hej alla medlemmar!

Denna säsong har varit helt omvänd mot förra sommaren med torka i över 3 månader och i år regn med jämna mellanrum, dvs en klassisk svensk sommar. Detta är att föredra då torkan är mycket påfrestande för bana och personal under längre perioder.

I år har vi hittills hunnit med en hel del. Vi har grävt ner nya spridare runt puttinggreen och på några ställen ute på banan där vattentäckningen inte har varit bra nog, det rör sig om ett 20 tal spridare. Detta fortsätter vi med för att öka kvalitén på främst ruffområden som inte håller måttet.

Vi har installerat dricksvatten efter 5:an i granit och bytt ut den gamla plastkranen på 11:an till granit.

Vi har byggt ett staket efter 6:ans green mot 18:e och 7:e tee, detta är för att man genar över rododendron för att nå tee 7. Vi kommer göra fler permanenta staket där det genas med vagnar och bilar.

Vi har justerat några vägar på hål 2, hål 13 och hål 16. Vi kommer fortsätta att bygga vägar som tar bort ojämna partier och som inte ser så bra ut just nu.

Vi har byggt en gräsodling längst bak på övningsområdet, där har vi sått ruffgräs som vi kan använda för att renovera dåliga områden på banan.

Verkstaden kommer få en uppfräschning med en tälthall där vi kan få in våra maskiner under tak som vi ej har haft tidigare. Samt att stora verkstadsbyggnaden får ny färg på fasaden, det var 15 år sen sist.

Greenerna har presterat bra i år vad jag har hört från er medlemmar som jag har pratat med, det är ju jätteroligt att höra. Vi har ändrat en del i gödselstrategin som har givit större kontroll över kvävemängden på greenerna och fairways. Det klipper mindre men de mår bra ändå, vilket ger bra rull även på kvällen.

Banan som nyss var nybyggd har blivit till åren, närmare 8 år gammal. Tiden går vansinnigt fort!

Fairways är ett stort dilemma som vi sliter hårt med. Grundproblemet som vi försöker lösa är att byggmaterialet ”Sandcap” innehåller en för stor del finmaterial vilket leder till för liten andel luft i marken, marken skall innehålla en viss mängd luft för att rötter skall må bra och växa mm. När det är blött ute så håller materialet vattnet kapillärt vilket ger än mindre luft i marken vilket ger problem med svampskador på gräset mm.

Vi måste gå in och lufta och fylla hålen med en bra sand som har de egenskaper som en sand skall ha, rätt mängd luft. Då får rötterna en bättre miljö att växa i och vi får torrare och fastare spelytor vilket är bara positivt.

Vi har trista fläckar på fairways som kallas rotdödare, ett ganska dramatiskt namn för övrigt. Detta är en svamp som angriper krypvensgräs vid ny etablering men brukar försvinna av sig självt efter några år. Marken skall ha ett PH på ca 6,6 för att den skall må som bäst, Vi ligger på över 8. Vilket gynnar rotdödaren och den blir svår att få bort. Det vi gör nu är att vi jobbar med att sänka PH-värdet i marken och sprutar surgörande gödsel vilket skall göra att rotdödaren försvinner. Det tar tid men vi jobbar hårt med det. Vi som jobbar med banan vill ju naturligtvis att vi skall ha de bästa spelytorna man kan ha och det är det som driver oss och det vi jobbar för.

Under vecka 35 kommer vi att dressa och lufta fairways så mycket vi hinner för att komma närmare ett välmående gräs och den perfekta spelytan. Det innebär att det kan upplevas sandigt på fairways men det är för att det skall bli bättre på lång sikt.

Vi jobbar med en gräskonsult i USA och ett laboratorium som är experter på golfbanor så vi får bra information vad som behöver rättas till i marken.

Under augusti månad så har vi fått ca 100 mm regn vilket gör att greenerna kan bli mjukare, då blir också nedslagsmärkena större. Som åtgärd behöver vi dressa greenerna ordentligt men det kan vi inte göra fören senare till hösten när spelet är mindre.

Men ni måste laga nedslagsmärken på rätt sett så slipper det bli stora bruna fläckar på greenerna som ser tråkiga ut och stör även erat spel. 

Glöm inte heller att lägga tillbaks torvorna! Sand med frön lägger ni i när torvan slagits bort eller hamnat i småbitar.

Mer info kommer under hösten i vårat arbete med banan.

Ha det fint så länge!

Hälsningar
Marcus