Rapport från Bankommittén – 2013-07-01

Så har bankommittén, som består av Petter Skantze (ordförande), Helena Carlson Rydman, Peter Fehrm och Henrik Oscarsson, haft sitt första möte för året tillsammans med vår banchef Marcus Olsson.

Det började med en rundvandring i maskinhallen där Marcus visade upp alla maskiner och lokaler samt gick igenom allt från inställningar på klippare till skötselschemat på banan. Vi gick även igenom synpunkter och förslag kring banan från oss själva men även från andra medlemmar som kontaktat oss, något som vi uppmuntrar alla medlemmar att göra.
Bankommittén är nu större än tidigare med syfte att öka kontaktytan mot övriga medlemmar, vilket också minskar belastningen på Marcus som annars ensamt får ta emot många förslag och synpunkter.

Viktigt att påpeka är att Bankommittén endast har en rådgivande funktion, då det är banchefen som ytterst beslutar om frågor kring banan. Bankommittén har huvudsakligen tre syften, 1) att kanalisera medlemmarnas idéer och synpunkter till banchefen, 2) att kunna svara på frågor gentemot medlemmarna om banan 3) att vara bollplank till banchefen.

Självklart har vi alla massor av positiva omdömen kring vår nya uppgraderade bana och vi är alla väldigt stolta, men det finns trots det en del frågor och synpunkter som återkommit från flera håll. Vi har sammanställt de vanligaste frågorna och svaren enligt nedan.

Fråga: Varför är det för mycket sand i vissa bunkrar vilket gör dom för mjuka? Svar: Det tar cirka 2-3 år innan bunkrarna ’sätter sig’ och blir då lagom hårda. Vi har precis som andra toppbanor lagt på ett 12-15 cm sandskikt. Bunkrarna på övningsområdet som legat ett par år är nu perfekta.
Fråga: Det blir märken på greenerna av klipparna där det är skarpa onduleringar, kan detta åtgärdas? Svar: Detta kommer att försvinna då greenytan justeras med dress för att jämna ut skarpa kanter. Problemet fanns även på de fyra första greenerna, men har redan försvunnit. En greenhöjd kan justeras med 2-3 cm för att mjuka ut dessa skarpa kanter.
Fråga: Varför är inte alla vägar och stigar klara eller preparerade på samma sätt? Svar: Detta har varit en kostnads och tidsfråga som kommer justeras så fort vi upphandlat
entreprenad. Vägar som enbart används för transport, så som vägen mellan hål 5 och 18, kommer dock fortsatt att ha grövre grus.
Fråga: Varför delar vi inte ut sandsäckar med gräsfrön till alla på första tee så att torvorna växer igen snabbare? Svar: Den praktiska hanteringen av sandsäckar kräver mer jobb än man kan ana från banpersonalen. Istället fyller dom hellre själva igen torvorna med sand och gräsfrön. Dessutom blir det bättre utfört och mindre omständigt för medlemmar och gäster som annars måste bära runt på sandsäckarna.
Fråga: Varför klipper vi inte ner ruffarna så att spelet snabbas upp? Svar: Detta har delvis redan gjorts på vissa kritiska ställen. I övrigt så låter vi Nicklaus Designs idéer kring ruffar och dess linjer få chansen året ut innan slutlig utvärdering.

 

Fråga: Varför rensar vi inte dammarna på sjögräs, exempelvis så har dammen på hål 11/13 en otrevlig grön sörja? Svar: Vi tar redan idag in en extern entreprenör som rensar dammarna på sjögräs, men 11:ans damm är så grund så det tar endast 1-1 ½ vecka innan det växer upp igen. Här måste vi hitta en lämplig nivå då det inte är ekonomisk försvarbart att rensa vissa dammar varje vecka.

Hoppas ni fann informationen givande och tveka inte att kontakta någon av oss.

Petter Skantze – petter.skantze@gmail.com
Peter Fehrm – peter.fehrm@minmail.net
Helena Carlson Rydman – helena_carlsonr@hotmail.com
Henrik Oscarsson – oscarsson_henrik@hotmail.com