I samarbete med Regelkommitén arrangerar Ullna GC två stycken regelträffar där vi kommer att fokusera på hur man tolkar regelboken, reglerna som är kopplade till de vanligaste situationerna under en runda, de viktigaste reglerna samt övriga regelnyheter.

Vi den första träffen fokuserar vi på hur man tolkar regelboken. Vad är skillnad på definitioner och regler? Matchspel och Slagspel. Och ditt ansvar som spelare.

Vi den andra träffen går vi mer in i detalj hur man tolkar de vanligaste regelsituationerna med praktiska exempel.

Vi vill att dessa träffar ska vara i diskussionsform och det viktigaste är att ni får svar på era frågor och funderingar. Förbered er gärna med funderingar och frågor från situationer som ni själva råkat ut för.

Träff 1 Onsdag den 20 April kl 18.30 – 21.00
Träff 2 Onsdag den 27 April kl 18.30 – 21.00

Max antal per träff 40 st.
För att förstå helheten är det viktigt att vara med på båda träffarna. Om ni endast kan delta i en av träffarna så meddela detta i er anmälan. Anmälan till reception@ullnagolf.se senast den 15 April.

OBS! Meddela om ni vill ha något litet att äta (och eventuella allergier)!

Hälsningar
Håkan Wedin
Ordförande Regelkommittén