Bästa medlem!

Klicka här för en sammanfattning av Ullna Golf Club:s Årsmöte.

Beträffande borttagning av hundförbud på Ullna – se nedan

Nedanstående regler gäller då medlem tar med sig hunden vid spel. Återkom gärna med synpunkter och annat som kan dyka upp gällande detta.

  • Ska endast gälla medlemmar.
  • Medlem med hund ansvarar för att hunden alltid är kopplad.
  • Medlem med hund ansvarar för att städa efter hunden.
  • Medlem med hund ansvarar för att hunden inte stör andra spelare.
  • Hundförbud gäller på alla tävlingar.
  • Hundförbud gäller inne i restaurangen.
  • En medlem som inte vill spela med hund har rätt att be hundägare och hund spela en annan tid. Det är alltid den som medför hund som ska visa hänsyn och kliva åt sidan om det behövs.
  • En hund som missköter sig kan komma att avvisas från anläggningen.

Det är bra att medlem som tänker ha hund med sig anmäler detta vid bokningen så att medspelare som inte tycker det är OK har möjlighet att reagera innan. Det är även bra om den som inte vill eller kan spela med hund kan meddela detta för att säkerställa en hundfri boll.
Bra om receptionen noterar de incidenter som inträffar där en hund är inblandad för att lättare kunna göra en utvärdering.

Med vänlig hälsning
Styrelsen Ullna Golf Club / Anna Klingberg