Närspelsområdet har nu varit öppet ett par veckor och de medlemmar som tagit tillfälle att träna har sagt att det är i utmärkt kvalitet! Området har ju hittills bara varit öppet för våra medlemmar och vi har fått frågor från flera medlemmar om de inte mot betalning kan få ta med sig en gäst. Vi har lyssnat på detta och bestämt att man från och med nu får ta med sig en gäst per träningstillfälle till en kostnad om 100 kr per träningstillfälle. Tar Du med dig en gäst är det Du som ansvarar för att Din gäst följer reglerna nedan.

Eftersom receptionen är stängd kommer betalning att ske på så sätt att Du betalar i förväg för tre, fem eller tio tillfällen genom att köpa värdecheckar av Sigrid. Vid varje träningstillfälle lämnar Du sedan en värdecheck, som Du skriver Ditt och gästens namn samt datum, i lådan som finns vid informationstavlan på närspelsområdet. Tills dess att värdecheckarna är klara (tar c:a en vecka) skriver Du upp Ditt och gästens namn på listan som finns vid informationstavlan.

Tyvärr måste vi igen påpeka om de regler som gäller för vårt närspelsområde! Många medlemmar följer dessa regler men inte alla vilket innebär att vår banpersonal måste använda onödigt många timmar per dag för att laga nedslagsmärken, fylla i sand och lägga tillbaka uppslagen torv. Den tiden kan mycket bättre användas för att sköta vår nya bana som gradvis växer fram.

Vi vill också påminna om att parkering sker på Ullnas eller Golfpunkten parkering. En ny väg är anlagd mellan Golfpunkten och Närspelsområdet (se bilden).

ORDNINGSREGLER ULLNA NÄRSPELSOMRÅDE:

 • Tillträde endast för medlemmar i Ullna GC samt av klubben godkända instruktörer med elever.
 • Puttinggreen får bara användas för putt- och chipträning. Träning av högre slag (pitchslag medför nedslagsmärken) görs mot andra mål (se informationstavlan)
 • Träning sker endast med egna bollar som plockas upp efter avslutad träning
 • Av säkerhetsskäl är slag längre än 100 m ej tillåtna.
 • Undervisning (PGA Instruktörer) har företräde
 • Uppslagen torv och nedslagsmärken skall lagas. Överträdelse beivras!
 • Kratta alltid efter avslutad bunkerträning
 • På den vänstra delen har alltid träning från utslagsrampen företräde
 • Upphör alltid att slå vid plockning!
 • Träning av obehöriga rapporteras och debiteras hemmaklubben
 • Närspelsområdet beträdes på egen risk.