Save the date! 

På Söndag den 22 April kallar vi våra medlemmar till städdag som svalats med en gemensam lunch. Vi kör igång kl 10.00 och håller på till kl 13.00 då vi avslutar med en gemensam lunch.

Läs mer om en regelträff nedan som vi genomför direkt efter lunchen!