Ullna Golfrestaurang har sedan start (1981) utarrenderats till olika krögare. Sedan 8 år tillbaka har Laurent Cousu och Fredrik Granström drivit restaurangen med stora lovord från såväl medlemmar som gäster. Restaurangen och köket har de senaste åren varit i stort behov av renovering och omdisponering av ytorna på grund av en ökad omsättning.

I samband med renoveringsdiskussionerna under vintern har Ullna Golf AB tillsammans med Laurent och Fredrik gemensamt beslutat att UGAB tar över driften och ägandet av restaurangen och anställer krögarna i Ullna Restaurang AB från och med April 2015. Restaurangen har under våren genomgått en mindre renovering (steg 1) med nya ugnar, värmelampor, ismaskin, kylbänkar, ommålning mm. En något mer omfattande renovering (steg 2) sker under våren 2016. Detta innebär bland annat att vi får en bättre helhet, kvalitetssäkring, vi-känsla, långsiktighet, högre lönsamhet, möjlighet till paketeringar och starkare gemensam marknadsföring i vår verksamhet. Men det innebär också att vi kommer att hålla öppet längre även utanför golfsäsongen med lunch och erbjuda t ex julbord, catering (även till Ullna Indoor), fest och konferensverksamhet.

Vi kommer också att glasa in den del i restaurangen som har parkettgolv. Lokalen blir inglasad med två glasdörrar med en skjutvägg där man kan dela av lokalen med utrymme för ca 35 peroner i biosittning eller två separata rum med ca 12 personer i vardera. Rummen kan användas för t ex dagkonferenser, privata lunchsällskap, styrelsemöten, klubbrum, onsdagsgolfen och företagsgolf. Ett av rummen får dessutom en trevlig terrass för t ex kaffepaus.

RESTAURANGKORT – 2015 Tidigare år har medlemmar vid köp utnyttjat sitt förbetalda belopp (1 500 kr) med endast ett kundnummer i restaurangen. Det har tyvärr inneburit att feldebiteringar inträffat vid ett flertalet tillfällen. För att undvika detta kommer medlemmarna att erhålla ett kort (kreditkortsformat) som är ”tankat” med 1 500 kr och kan nyttjas under hela året 2015. För er som spenderar mer än de 1 500 kronorna i restaurangen kommer det även att finnas ett kort som du kan ”tanka” med 3 000 kr eller högre belopp. I detta kort erhålls en bonus om 10% dvs om du ”tankar” ditt kort med 5 000 kr disponerar du 5 500 kr i restaurangen etc. Korten kvitteras ut vid säsongsstarten i restaurangen.

Vi ses på städdagen den 12 April!

Vänliga hälsningar, Johan, Laurent och Fredrik