När det gäller banan så är byggnationen avslutad förutom skyltar, flaggstänger (fästena är gjutna), bolltvättar, och gångvägar vid tees, m.m. Skyltar är beställda och kommer att levereras i vår och arbetet med gångvägarna har kommit ungefär halvvägs (vi var tvungna att avbryta tidigare än planerat på grund av den tidiga vintern). Kostnaden för renoveringen kan i och med detta överblickas väl.

Som Magnus och jag kommunicerat tidigare har vi använt 0,7 Mkr av vår budgetreserv för extra bevattning och en torvodling vilket innebär att vi ”fick över” 2,5 Mkr av budgetreserven.

Det finns också ett behov av uppgradering i och omkring klubbhuset inför öppningen. Klubbhusgruppen har gjort en grundlig genomgång av önskvärda sådana vilket presenterats för styrelserna. Tyvärr har vi inte råd att göra allt i år utan vissa åtgärder har vi varit tvungna att prioritera bort.

Styrelsen i UGAB har beslutat att investera upp till 1,7 Mkr i det vi kallar fas 2 (fas 1 var ban-projektet). I detta belopp ingår bland annat nytt halfway house, renovering av omklädnings-rummen, utvändig ommålning av klubbhus och kontorsbyggnad, nya lånevagnar, nytt frysrum för restaurangen och skärmvägg vid restaurangens varuintag. Vi kommer att löpande informera om hur dessa projekt framskrider.

Hälsningar från
Lars H Hemmingsson
VD Ullna Golf AB